ZZZ - Zkouška záchranářské způsobilosti

Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny.

Při klasifikaci jednotlivých cviků by měly převládat body za ochotu k výkonu nad přesností provedení. Především ale musí být dostatečně prověřena neagresivnost psa vůči lidem a jeho snášenlivost s ostatními psy. ZZZ je jedinou zkouškou, při níž rozhodčí vydává kompletní povely.

Stopa


50 bodů

Cviky poslušnosti

10+10+10+10+10

50 bodů

Překonávání překážek

10+10+10+10+10

50 bodů

Speciální cviky

10+10+10+20

50 bodů

Zkouška ZZZ celkem


200 bodů

 
Stopa ZZZ:

300 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným uprostřed prvního úseku, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce. Začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat. Při neoznačení osoby na konci stopy (nezájem, strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína splněna.

 Bodový rozpis stopy:

Nasumování a zachycení stopy

5 bodů

Sledování 1. úseku stopy

10 bodů

Označení předmětu

5 bodů

Vypracování lomu

5 bodů

Sledování 2. úseku stopy

10 bodů

Označení osoby

15 bodů

Stopa ZZZ celkem

50 bodů


Poslušnost ZZZ:

Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě

10 bodů

Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň)

10 bodů

Aport volný libovolného předmětu

10 bodů

Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy

10 bodů

Odložení dlouhodobé s rušivými hluky a střelbou

10 bodů

Poslušnost ZZZ celkem

50 bodů


Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 10 až 12 kroků od dalšího cvičícího psa a psovod stojí dvacet kroků před svým odloženým psem. Rušivé hluky a střelba ze startovací pistole probíhají během poslušnosti při cviku č. 1.


Překážky ZZZ:

Kladina nízká s náběhovými prkny

10 bodů

Pohyblivá lávka na sudech

10 bodů

Skok vysoký přes překážku 80 cm vysokou

10 bodů

Skok daleký 100 cm přes příkop nebo překážku

10 bodů

Průchod rourou 3 m dlouhou

10 bodů

Překážky ZZZ celkem

50 bodů

 Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se všechny překonávají jedním směrem, bez vodítka a souběžně se psovodem. Přesuny mezi překážkami mohou být na vodítku.


Speciální cviky ZZZ:

Průchod rušným prostorem

10 bodů

Překonání nepříjemného materiálu

10 bodů

Kontakt se dvěma cizími osobami a doprava psa na přívěsu

10 bodů

Přímé označení ležící osoby v terénu

20 bodů

Speciální cviky ZZZ celkem

50 bodů


Průchod rušným prostorem
spočívá v průchodu skupinou tvořenou celkem čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Jednou z těchto osob je psovod odloženého psa. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky. Před vstupem psovoda se psem do skupiny vydává skupina nezvyklé hluky: sirény, řehtačky, frkačky, plechy apod. Průchod se provádí se psem na vodítku dvěma směry (tam a zpět), s jedním zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.

Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem na vodítku přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením.

Kontakt s cizími osobami prověřuje chování zvířete v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, z nichž jedna nasazuje psovi náhubek a botičku. Potom psa vezme do náručí a přenáší k dopravnímu prostředku, na kterém jej přebírá druhá osoba. Ta jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu klidně a bez známek nejistoty.

Přímé označení volně ležící osoby - Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě. Je dovoleno pobídnutí psa k označení dalšími dvěma povely. Pokud pes osobu napadá nebo projevuje strach se k ní přiblížit, je disciplína nesplněna.


Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.