Popis zkoušky ZLP1

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.

Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Pomocníci se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.

Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři a oba se prohledávají ve dne.

Tři pohřešované osoby a dva předměty se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.

Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.

Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

Bodové hodnocení zkoušky ZLP1

1

Vyhledání a označení každé osoby

3x (20+20)

120 b

2

Nalezení předmětů

2x 30

60 b

3

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

200 b

 

Speciální cviky celkem

200 b

 

Poslušnost

 

100b

 

Zkouška ZLP celkem

300 b

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.