Popis zkoušky ZVP1

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Sledování trasy člunu plaváním. Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

Speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.

Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

Pes ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

Člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem ČR ve vodních pracích.

Bodové hodnocení zkoušky ZVP1

1.

Přivolání psa ze člunu na břeh na 50m

30 b

2.

Aportování z vody na břeh praktického předmětu odhozeného pořadatelem ze člunu 15 m od břehu

30 b

3.

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25m)

30 b

4.

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním (15m)

30 b

5.

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15m)

30 b

6.

Přivlečení surfu s osobou (25m)

30 b


Speciální cviky celkem

200 b


Poslušnost

100 b


Zkouška ZVP1 celkem

300 b


Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky ZVP1

Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m
Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes, který dosud ve vodě nebyl (má suchou srst) je odvezen 50 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi. Pokud na 3. povel pes neskočí, člun se zvolna vrací ke břehu a psovod může povely opakovat až na poloviční vzdálenost (s odpovídajícími srážkami).

Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m)
Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m)
Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním
Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 10 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 5 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m)
Pořadatel sedící ve člunu společně s psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

Přivlečení surfu s osobou (25 m)
Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a stále volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.