ZZP1 - Zkouška záchranných prací 1. stupeň

Popis zkoušky ZZP1

Speciální cvik - se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Počty ukrytých osob - v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.

Minimální vzdálenost - mezi použitými úkryty je 20 kroků.

Při nenalezení - některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Psovod se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

Nalezené úkryty oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

Terény o rozměrech 100x100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.


Bodové hodnocení zkoušky ZZP1

1. Vyhledání a označení každé osoby

3x (30+30) = 180 bodů

2. Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10 = 20 bodů

Speciální cviky celkem

200 bodů

Poslušnost

100 bodů

Zkouška ZZP1 celkem

300 bodů

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.