POHÁR PLEMENNázev akce :      Pohár plemen

Pořadatel :         11 ZBK

Typ akce :          Závod

Místo :               Areál roty Boří les

Startovné :         500 ,- Kč

Datum začátku:  So  6.6.2020 - 09:00

Datum konce:     So - 6.6.2020

Uzávěrka:           So - 16.5.2020


Vedoucí akce: Miloslav Mazálek                              Tiskový mluvčí, media: Ing. Jan Zoňa

Telefon na vedoucího akce : +420 774505904         Telefon:                          603505966

Mail na vedoucího akce : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    E-mail:                        Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Doplňující informace: Přihlášky zasílejte pouze v kompletní sestavě tříčlenného družstva (sutina, plocha, poslušnost).Členové SZBK se hlásí přes vedoucího brigády, nečlenové zde Po zaplacení startovného na účet č. 2055788359/0800 bude vaše přihláška platná. Na soutěž  nastupují  pouze kompletní družstva jednotlivých plemen (startovat mohou i psi bez PP, ale musí svým vzhledem odpovídat standardu daného plemene). Konečný počet družstev je plně v kompetenci pořadatele. Při přihlášení více družstev stejného plemene bude rozhodující datum přihlášení a celkový počet družstev. Přihlášení do závodu není omezeno dosaženým stupněm zkoušky.


Propozice závodu

příjezd závodníků do     08:00hod

prezence:                    08:00-08:30hod

slavnostní nástup         08:45hod

start závodu:               09:00hod

Disciplíny závodu: poslušnost dle ZZP1, speciál dle ZZP1 a speciál ZTV1. Psovodi nastupují na jednotlivé disciplíny dle časového harmonogramu pořadatele. Závod  bude probíhat v intencích  národního zkušebního řádu SZBK dle ZZP1 a ZTV1 bez zápisu zkoušky. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu, zranění či uhynutí v průběhu závodu, psovod je povinen mít uzavřeno pojištění viz všeobecná ustanovení NZŘ SZBK.

Pořadatel má právo, po naplnění kapacity odmítnout přihlášku. O tomto svém rozhodnutí musí informovat psovoda nejpozději 10 dnů před konáním závodu.

Prostor pro příjezd a parkování je stanoven v přiloženém plánku na druhé straně

Souřadnice místa závodu jsou u přiloženého plánku

Závodníci obdrží oběd, který je v ceně startovného, Vodu pro psa a pro sebe si závodník přiveze sám. Užitková voda bude zajištěna.  Možnost zakoupení drobného občerstvení , minerálky a kávy v místě závodu. Případně cca 3km supermarkety v Břeclavi.

Ukončení závodu asi v 17:30 hod. Po ukončení závodu bude následovat volná zábava a je možno přespat v areálu buď ve vlastních stanech, nebo autech. Stany je možno postavit v místě určeném pořadatelem. Pokud chcete přespat, rezervujte si místo  přihlášením na emailu vedoucího akce. Příspěvek na ubytování a společenský večer včetně občerstvení činí 100kč na  osobu placeno u prezence. Program večera bude zveřejněn po uzávěrce. Po ukončení závodu a v neděli dopoledne je možné využít prostor k výcviku. Odjezd nejpozději v  neděli odpoledne.

Těšíme se na Vás. Miloš Mazálek- Vedoucí akce

Miloš Mazálek

 mapa příjezdu:


mapa areálu