On- line přenos ze závodu naleznete na stránce závodu www.POHARPLEMEN.cz