Pokyny pro závodníky

Vážení a milí účastníci 40. Mistrovství ZP SZBK ČR z.s., dovolte několik informací k tomuto Mistrovství...

Pátek 15.10. 2021

Příjezd je možný od 15:00 do 17:00 hod do Autokempu Apollo  http://www.apollokemp.cz/

Parkovací místo bude vymezeno pořadatelem

Ubytování a rozdělení na pokoje bude provádět pořadatel

Prezence

Proběhne v Autokempu Apollo od 15.00 do 17.00 hod.
V rámci prezence bude vykonána veterinární přejímka.
(předložit pracovní knížku a očkovací průkaz)

Zahájení 17.30-18:15 hod zahájení mistrovství slavnostním nástupem + losování.

Trénink poslušnosti není povolen

Společná večeře 19:00 - 20:00hod


Sobota 16. 10. 2021

6.00 hod – 8.00 hod. snídaně

7:30-17:00 speciální cviky a poslušnost

11.30 – 14.00 hod. oběd

18.30 -19:00 hod slavnostní nástup a vyhlášení výsledků

19:00 – slavnostní večeře a volná zábava v areálu Autokempu Apollo

Neděle 17. 10. 2021

Odjezd.

Do 10:00 hod je nutno vyklidit, předat ubytovací prostory a klíče předat pořadateli.

V případě hezkého počasí vřele doporučujeme výlet do okolní krajiny Lednicko-valtického areálu a Pálavy, který je v podzimním čase opravdu nádherný.

Informace: V Autokempu Apollo, má každý závodník zajištěné ubytování od pátku do nedělního rána. Psy je možné vzít na pokoj s podmínkou umístění do vlastního boxu a je nutno dbát na čistotu.

Vedoucí ubytování je Hanka Vymazalová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zodpoví Vaše případné dotazy.

Pro doprovody závodníků ubytování  a stravu nezajišťujeme!!

Stravování závodníků, rozhodčích a pořadatelů je zajištěno v Autokempu Apollo nebo v místě speciálních cviků.

Zákaz vstupu do prostoru areálu, kde bude prováděna poslušnost

Prostor výběhu je povolen ve vyhraněném prostoru a mimo Autokemp Apollo

Parkování vozidel je možné v areálu Autokempu v prostoru ubytování. ,umístění a výběh pro háravé feny určí pořadatel dle statutu mistrovství.

Startovné 500,-Kč pošlete na účet 2055788359/0800 do 9.10.2021 při prezenci obdržíte potvrzení o zaplacení

Doprava závodníků dle časového harmonogramu

Časový harmonogram odjezdů závodníků na poslušnost a spec. cviky obdržíte při prezenci.

Upozornění

Háravé feny mohou na mistrovství startovat za předpokladu zvláštních organizačních podmínek a opatření. Psovod tuto okolnost je nucen oznámit ihned při zjištění, nejpozději při prezenci.

Prosím aby jste mě informovali o případných změnách ve Vaší účasti na tomto mistrovství na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Děkuji.


Těšíme se na Vás.


Miloš Mazálek

ved. brigády a hlavní pořadatel 40 Mistrovství ZP SZBK ČR z.s.

Aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie Číst dále...

Online výsledky

Online výsledky můžete sledovat Číst dále...

Pokyny pro závodníky Mistrovství 2021

Pokyny pro závodníky Vážení a milí účastníci 40. Mistrovství ZP SZBK ČR z.s., dovolte několik...
Číst dále...

Harmonogram mistrovství 2021HARMONOGRAM 40.Mistrovství ZP SZBK ČR, z.s.  /  Břeclav. 15 - 17.10.2021 Pátek ...
Číst dále...

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.