Pokyny pro závodníky

Vážení a milí účastníci 37. Mistrovství ČR záchranných psů, dovolte několik informací k tomuto Mistrovství...

Pátek 29.9. 2017


Příjezd je možný od 15:00 do 17:00 hod

Parkovací místo bude vymezeno pořadatelem

Ubytování a rozdělení na pokoje bude provádět pořadatel

Prezence

Proběhne v KK Šlapanice od 15.00 do 17.00 hod.. mapka
V rámci prezence bude vykonána veterinární přejímka.
(předložit pracovní knížku a očkovací průkaz)

Zahájení, losování

17.30-18:15 hod zahájení mistrovství slavnostním nástupem + losování.

Trénink

Zákaz vstupu do prostoru poslušnosti po celou dobu konání MR!

18.15 – 19.00 hod povinné školení pro přepravu vrtulníkem, možnost nácviku vstupu a výstupu psovoda se psem do vrtulníku.

Toto není umožněno háravým fenám.

Společná večeře, breefing

19:00 - 20:00hod


Sobota 30. 09. 2017


Disciplíny poslušnosti i obou speciálních cviků podle časového harmonogramu v areálech ERGON a Šlapanice

6.00 hod – 8.00 hod. snídaně

12.00 – 14.00 hod. oběd

18.30 -19:00hod slavnostní nástup a vyhlášení výsledků

19:00 - Raut, grilování a volná zábava s živou hudbou v areálu KK Šlapanice

Neděle 1. 10. 2017


Odjezd.

Do 10:00 hod je nutno vyklidit pokoje a klíče předat pořadateli

V případě hezkého počasí vřele doporučujeme výlet do okolní krajiny  a Moravského krasu, který je v podzimním čase opravdu nádherný.


Informace:


Ubytování

Ve Šlapanicích v budově Univerzitního centra Šlapanice, Nádražní 465/58(mapka), má každý závodník zajištěné ubytování od pátku do nedělního rána. Psy je možné vzít na pokoj s podmínkou umístění do vlastního boxu,  je nutno dbát na čistotu.

Stravování závodníků, rozhodčích a pořadatelů je zajištěno v KK Šlapanice.

Zákaz vstupu do prostoru areálu, kde bude prováděna poslušnost

Prostor výběhu je povolen v prostoru pole za výcvikovým areálem

Parkování vozidel je možné u areálu KK Šlapanice nebo v prostoru ubytování. ,umístění a výběh pro háravé feny určí pořadatel dle statutu mistrovství
Ostatní informace o případných změnách na stránkách MR

Pro doprovody závodníků ubytování nezajišťujeme!! 

Letový plán

Časový harmonogram odletů jednotlivých závodníků na terény.

Náhled zde
Upozornění

Háravé feny

Háravé feny mohou na mistrovství startovat za předpokladu zvláštních organizačních podmínek a opatření. Psovod tuto okolnost je nucen oznámit ihned při zjištění, nejpozději při prezenci.