37. Mistrovství ČR ZP 2017

            Jihomoravská brigáda kynologů je zakládajícím členem Svazu záchranných brigád a pro letošní rok jí bylo svěřeno pořádání Mistrovství ČR ZP. Ve finále Mistrovství České republiky záchranných psů startuje každoročně šestnáct psovodů, kteří se do závodu kvalifikovali některou ze dvou možností. Možnost přímého startu má prvních osm účastníků z předešlého ročníku                 mistrovství. Druhou polovinu účastníků tvoří osm účastníků z konečného pořadí v ČP ZZP, konaném jeden měsíc před mistrovstvím.

Poslušnosti a programová část bude probíhat v areálu KK Šlapanice: mapka  odtud budou účastníci přepravováni na speciální práce.

           Mistrovství jako vrcholná soutěž českých záchranářů je organizačně velmi náročná a bez pomoci a sponzorů by nešla uspořádat v kvalitě jakou si tato vrcholná soutěž zaslouží. Nad Mistrovstvím ČR ZP 2017 převzal záštitu Hejtman Jihomoravského kraje JUDr.Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. 
        Naši další partneři podílející se na zajištění Mistrovství ČR ZP jsou:


 
MIJA AUTOCENTRUM s.r.o.
Firma vznikla v polovině roku 1993, kdy získala autorizaci prodeje a oprav vozů SUBARU. V tomto čase byli prvními prodejci SUBARU v Brně vedle našeho importéra SUBARU ČR v Praze.
Od prvopočátku  se úzce specializovali na prodej a od roku 1995 také na servis a opravy vozů SUBARUBLUE SKY SERVICE

Společnost Blue Sky Service, s.r.o. vznikla v roce 2003, aby poskytovala služby širokému spektru zájemců o letectví.

Odborná zdatnost a nadšení zakladatelů je podpořena dlouholetou zkušeností v letectví. Dbáme především na bezpečnost a spolehlivost našich služeb. Naše podnikání stavíme na poctivých základech.

Postupný průnik do dalších segmentů leteckých služeb vede k rozvoji Blue Sky Service, s.r.o. do podoby stabilní a silné společnosti, vždy ochotné vyhovět vašim individuálním požadavkům v rámci našeho sortimentu.


Výcvik záchranných psů spolufinancuje Jihomoravský kraj


Statutární město Brno


      CANDY je jedním z největších dovozců krmiv do České republiky. Prodejní strategie, zejména důraz na kvalitu zboží a kultivaci chovatelské veřejnosti informacemi, se osvědčuje, objem prodeje stále narůstá a zákazník po dobré zkušenosti zůstává věrný. Motto "Prodáváme krmiva pro psy,které máte opravdu rádi" není jen prázdným heslem, jak dosvědčují desetitisíce námi krmených psů.Baxi Kvalita a spolehlivost italských výrobků společnosti Baxi – předního hráče na poli vytápění plynovými kotli - má u velkého množství zákazníků v České republice dlouhou tradici. Za posledních 20 let se totiž právě na tomto trhu nainstalovalo více než 100.000 kotlů této značky.SPORT prima - působí na českém trhu od roku 1993. Od samého počátku se specializuje na dovoz a prodej známých outdoorových a sportovních značekSTAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o. je 
spolehlivým partnerem svým zákazníkům již od roku 1990. Hlavním důvodem růstu objemu výroby jsou naše požadavky na kvalitu práce a ochranu životního prostředí a kvalifikace a odpovědný přístup našich zaměstnanců.
Město Šlapanice leží necelých deset kilometrů jihovýchodně od Brna. Rozkládají se v nadmořské výšce od 220 do 260 m. Patří mezi nejzajímavější oblasti na Moravě s tisíciletou kulturní a historickou tradicí. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1235. Mezi významné památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, Scholasterie se starou farou, budova gymnázia a budova městského úřadu. Dnes žije ve Šlapanicích vč. místní části Bedřichovice 7 290 osob. Město Šlapanice je od roku 2003 městem s rozšířenou působností. Jeho správní obvod tvoří 40 okolních měst a obcí.