Pokyny pro závodníky

Vážení a milí účastníci 40. Mistrovství ZP SZBK ČR z.s., dovolte několik informací k tomuto Mistrovství...

Pátek 15.10. 2021

Příjezd je možný od 15:00 do 17:00 hod do Autokempu Apollo  http://www.apollokemp.cz/

Parkovací místo bude vymezeno pořadatelem

Ubytování a rozdělení na pokoje bude provádět pořadatel

Prezence

Proběhne v Autokempu Apollo od 15.00 do 17.00 hod.
V rámci prezence bude vykonána veterinární přejímka.
(předložit pracovní knížku a očkovací průkaz)

Zahájení 17.30-18:15 hod zahájení mistrovství slavnostním nástupem + losování.

Trénink poslušnosti není povolen

Společná večeře 19:00 - 20:00hod


Sobota 16. 10. 2021

6.00 hod – 8.00 hod. snídaně

7:30-17:00 speciální cviky a poslušnost

11.30 – 14.00 hod. oběd

18.30 -19:00 hod slavnostní nástup a vyhlášení výsledků

19:00 – slavnostní večeře a volná zábava v areálu Autokempu Apollo

Neděle 17. 10. 2021

Odjezd.

Do 10:00 hod je nutno vyklidit, předat ubytovací prostory a klíče předat pořadateli.

V případě hezkého počasí vřele doporučujeme výlet do okolní krajiny Lednicko-valtického areálu a Pálavy, který je v podzimním čase opravdu nádherný.

Informace: V Autokempu Apollo, má každý závodník zajištěné ubytování od pátku do nedělního rána. Psy je možné vzít na pokoj s podmínkou umístění do vlastního boxu a je nutno dbát na čistotu.

Vedoucí ubytování je Hanka Vymazalová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zodpoví Vaše případné dotazy.

Pro doprovody závodníků ubytování  a stravu nezajišťujeme!!

Stravování závodníků, rozhodčích a pořadatelů je zajištěno v Autokempu Apollo nebo v místě speciálních cviků.

Zákaz vstupu do prostoru areálu, kde bude prováděna poslušnost

Prostor výběhu je povolen ve vyhraněném prostoru a mimo Autokemp Apollo

Parkování vozidel je možné v areálu Autokempu v prostoru ubytování. ,umístění a výběh pro háravé feny určí pořadatel dle statutu mistrovství.

Startovné 500,-Kč pošlete na účet 2055788359/0800 do 9.10.2021 při prezenci obdržíte potvrzení o zaplacení

Doprava závodníků dle časového harmonogramu

Časový harmonogram odjezdů závodníků na poslušnost a spec. cviky obdržíte při prezenci.

Upozornění

Háravé feny mohou na mistrovství startovat za předpokladu zvláštních organizačních podmínek a opatření. Psovod tuto okolnost je nucen oznámit ihned při zjištění, nejpozději při prezenci.

Prosím aby jste mě informovali o případných změnách ve Vaší účasti na tomto mistrovství na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Děkuji.


Těšíme se na Vás.


Miloš Mazálek

ved. brigády a hlavní pořadatel 40 Mistrovství ZP SZBK ČR z.s.

členové

Aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie Číst dále...

Online výsledky

Online výsledky můžete sledovat Číst dále...

Pokyny pro závodníky Mistrovství 2021

Pokyny pro závodníky Vážení a milí účastníci 40. Mistrovství ZP SZBK ČR z.s., dovolte několik...
Číst dále...

Harmonogram mistrovství 2021HARMONOGRAM 40.Mistrovství ZP SZBK ČR, z.s.  /  Břeclav. 15 - 17.10.2021 Pátek ...
Číst dále...