Prověrka pohotovostní jednotky, Náměšť nad Oslavou 2021
Prověrka pohotovostní jednotky SZBK ČR z.s. (dále jen PPJ) je koncipována jako prověrka připravenosti psa i psovoda pro praktické nasazení nebo též jako atestační prověrka. Svým rozsahem a obtížností musí splňovat podmínky na prověření psa i psovoda v dlouhodobé zátěži během simulovaného nasazení. Připravují se na ni naši psovodi Radek Polák s Dixie a Pavla Svobodová s Aishou.PPJ odpovídá praktickému prohledání 4 terénů s rozlohou cca 320 tisíc m2 během 24 hodin. Na její obtížnost poukazuje i fakt, že z devíti přihlášených psovodů prošli v Náměšti nad Oslavou pouze dva. Gratulujeme Pavle Svobodové, která po splnění atestu MV prošla úspěšně také Prověrkou pohotovostní jednotky a potvrdila tak svoji a Aishinu připravenost k praktickému nasazení při záchraně lidských životů.

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.