Letní výcvikové soustředění 2021

Ačkoli byl začátek letošního roku v režii známých opatření, v letních měsících již naši psovodi cvičí v plném nasazení. Pro přezkoušení a výcvik jsou výhodou specializované trenažéry. Rozmanitost a zároveň bezpečnost trenažéru poskytuje dostatek výcvikových možností psovodům, kteří procházejí různými stupni výcviku. V neposlední řadě jsou tyto imitované sutiny důležité pro psovody připravující se pro praktické nasazení. Letos naše brigáda postupně obměňuje dosluhující vybavení. Klademe důraz na bezpečnostní prvky a orientaci v terénu podle map a souřadnic. Z podpory Jihomoravského kraje byly pořízeny nové vysílačky a GPS. Vybavení bylo třeba řádně prověřit v náročných podmínkách a volba byla jasná - trenažér Spáleniště. Program týdenního soustředění na Spáleništi byl nabitý. Kromě výcviku pátrání v sutinách a v plošném vyhledávání osob se uskutečnilo praktické školení ve vázání uzlů, slaňování a přeprava psa v závěsu u psovoda. Na školení v orientaci, práci s mapou a komunikaci navazovalo celodenní praktické cvičení, které při dvanáctikilometrovém přesunu prověřilo nejen znalosti, ale také odolnost našich psovodů a psů. Celý den padaly provazy deště a nenechaly na nás nitku (ani chlup) suché. Na přezkoušení formou zkoušky SZBK nastoupilo 5 psovodů, kteří jejím úspěšným absolvováním potvrdili kvalitu přípravy. Poděkování patří výcvikáři Radku Polákovi a všem, kteří se podíleli na zajištění zdárného chodu soustředění a odborném vedení psovodů a jejich čtyřnohých svěřenců. Závěrem nezbývá než poděkovat Jihočeské brigádě SZBK za poskytnutí areálu trenažéru, Jihomoravskému kraji za podporu a všem zúčastněným za perfektní přátelskou atmosféru po celou dobu pobytu.

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.