Poslední květnový víkend uspořádala Jihomoravská brigáda náročný program. V sobotu byly na pořadu dne zkoušky v kategorii ZZZ a ZTV1. Po dlouhé covidové pauze to bylo první přezkoušení v r. 2021. Na úspěšnosti se také projevilo dlouhé omezení  v možnostech treninků a výcviku. Tak nezbývá než pogratulovat úspěšným psovodům: Petr Kudera se svým Neem zkouška ZZZ, Pavel Zvara se svým australanem Greyem zkouška ZZZ, Alena Pokorná s Blekem zkouška ZTV1. Gratulujeme.
      

      Část členů využila  právě likvidované továrny Zbrojovky Brno a vyrazili cvičit na sutinové cvičení. Odpoledne následoval přesun na trenažer IZS Poštorná, kde bylo připraveno noční pátrání v sutině. V neděli ráno následovalo denní cvičení plošného pátrání a sutinového pátrání. Závěrem patří poděkování KK Hodonín za poskytnutí areálu k uspořádání zkoušek. Děkujeme. 
Foto, Radek Polák, Vladka Kennett

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.