Přezkoušení psů formou složení zkoušky ZZP2


Zkoušky ZZP2 se konaly dne 23. března 2019 v Břeclavi. Pro členy Jihomoravské brigády sloužily jako přezkoušení výkonu psů a psovodů. Tyto výkony a zkouška podmiňují případnou účast na  splnění atestů  MV ČR a pohotovostní jednotky SZBK ČR. Zúčastnilo se 6 týmů a delegovaným rozhodčím byl  Ms. Michal Svoboda.

Sérii disciplín zahájily cviky poslušnosti a obratnosti  na  Kynologickém cvičišti v Hodoníně. Tady se u některých týmů projevily zlozvyky z tréninků a drobné nedotaženosti cviků a tak hodnocení vesměs nepřesáhlo hranici osmdesáti bodů.

Na speciálech byla situace veselejší. Ten první (denní), byl umístěn do prostoru „recyklačky“ stavebních materiálů v Břeclavi. Hromady různorodé suti  o výškách až deseti metrů byly opravdovou zkouškou praktického vyhledání. Vybudované úkryty pro imitaci zasypané osoby posoudil rozhodčí jako výborně připravené, ale nechal si organizátory vybudovat nové a podle jeho představ. Terén byl rozdělen na dvě prohledávané části. V první se nacházely kromě suti panely a stavební stroje, ve druhé  prohledávali psi dvě plechové haly údržby a hromady velmi sypké suti. Pohyb psů v tomto terénu byl obtížný a vyžadoval velkou fyzickou sílu. Rozhodčí Michal Svoboda si dal na přípravě terénu záležet a  různorodost úkrytů odpovídala praktickému vyhledání. Počty osob se po každém provedeném výkonu měnily.  Všichni psi odvedli pěknou práci a našli všechny osoby, jen někteří psovodi z přehnané pečlivosti si postup terénem zbytečně ztěžovali, ale to jsou nervy a snaha neudělat chybu.

Na druhý, noční speciál nastupovali psovodi ve 20:30 hod. Prohledávaným prostorem byl výcvikový trenažér záchranných psů Rota v nedalekém Bořím lese. Tady měl psovod výrazně omezenou možnost pohybu v terénu a tak klíčem k úspěchu byla jako vždy schopnost samostatné práce psa  a jeho souhra se psovodem. Zase tady byly použity prvky z praktických vyhledání jako zvuk centrály, reflektor do jednoho bodu a prostory kam mohl jen pes. Obtížnost nalezení osob vysoká.

Z úspěšně splněné zkoušky se nakonec, po jedenácté hodině večer, radovaly čtyři týmy. Velmi přínosná byla také následná diskuze s rozhodčím Ms.Michalem Svobodou, který celou zkoušku hodnotil okem přísným, ale korektním.

Všem úspěšným psovodům gratulujeme.

Za výborně připravené zkoušky patří poděkování vedoucímu zkoušek Honzovi Klepáčovi a jeho týmu pomocníků. Děvčatům, že nás nenechaly umřít hladem a žízní a zvlášť děkujeme Jihomoravskému kraji a Lesům ČR, které poskytly areál k výcviku záchranných psů. Děkujeme panu Příborskému za umožnění pořádání zkoušek v prostorách jeho firmy Caudete s.r.o.

  

Text Ivan Opluštil

foto Monika KalábkováZákladní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Jan Klepáč
HonzaKlepac(at)seznam.cz
tel.: +420 723 105 524

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.