Podzimní soustředění Královec 2016


Jak už se pomalu stává tradicí se závěrem sezony byl pro naše psovody připraven důkladný test všech dovedností a přípravy. 
Letos bylo soustředění situováno do terénů Bílých Karpat nedaleko Valašských Klobouků. Naše členy doplnili členové  Zlínské brigády SZBK a pro figuranty jsme oslovili přátele. Námětem byl  praktický zásah při hledání nezvěstných po zřícení vrtulníku cca 3km vzáleném místě. Za podmínek co možná nejvíc se podobající realitě.  Pátek byl věnován orientaci v terénu, kdy zábavnou formou měli účastníci projít stanovenou trasu. Hlavní akce proběhla v sobotu. Byly  určeny čtyři týmy,  které měly ve stanoveném čase dorazit na místo zřícení a samostatně prohledat určený terén.

Přesun neznámým členitým terénem ve stanoveném čase prověřil fyzickou kondici  psovodů. Orientace   za  ztížených   povětrnostních     podmínek   ( mlha   dohlednost    do 10-ti metrů)  zase kladla důraz na perfektní práci  s GPS .  Po přesunu následoval rychlý brífink o situaci a nástup na hledání. Týmy prohledávaly terén ve kterém byly zraněné osoby jejichž počet nebyl znám. Prověřovala se součinnost při prohledání terénu, zvolená taktika. Samostatnost, kde nestačilo jen nález ohlásit, ale kladl se důraz na  popis zranění pro přivolávané zdravotníky a případné prvotní ošetření. Zranění se podobala co možná  nejvíc  realitě. Což  bylo   pro  některé velké   překvapení.    Vyhodnocení práce v terénu se ujal rozhodčí  SZBK Pavel Svoboda a zdravovědu posuzovala Eva Poláková.
 

Po návratu na základnu a krátkém odpočinku bylo odpoledne věnováno zdokonalování práce s GPS a vyhodnocení. Neděle od brzkého rána všichni využili motivačním cvičením .

Stanovené cíle soustředění bezezbytku splnilo. Velkým kladem je že každému účastníku ukázala jeho silné i slabé místa v jeho přípravě pro praxi. Byl to prodloužený víkend plný překvapení a nečekaných   zážitků.  Děkujeme za  přípravu organizátorům Petru Kuderovi a Jitce Ryšavé. Za líčení a maskování zranění Lucii Nádeníčkové a Evě polákové.

Foto: www.SVOBODATOM.cz      další fotky odkaz fotogalerie

Základní informace

Vedoucí JMB SZBK:  Miloš Mazálek
milos.mazalek(at)jmbszbk.info
tel.: +420 774 505 904

Jednatel JMB SZBK: Jan Zoňa

tel.: +420 603 505 966

Výcvikář JMB SZBK: Radek Polák
Ra.polak@post.cz
tel.: +420 604 500 733

Jihomoravská brigáda SZBK ČR
Mokrá 135,
664 04 Mokrá Horákov

IČO: 70900817

Číslo účtu JmB SZBK :
2055788359 / 0800  Česká spořitelna, a.s.