HLÁŠENÍ Z PRAKTICKÉHO NASAZENÍ č:……….


Jihomoravská brigáda SZBK ČR

www.jmbszbk.info/2


DŮVOD NASAZENÍ:  Pohřešování osobyDatum nasazení:  26. 6. 2014


Čas zásahu (od-do):  9,30 – 19,00 hod


Kdo povolal brigádu:  OS MS kraje

Z jaké složky:


Velitel akce: ppor. Leigersky

Velitel zásahového družstva kynologů:                      Naďa Kramolišová


Počet nasazených členů SZBK – se psy: 1                      - bez psů:                    Z ostatních složek:  1


Zúčastněné složky na zásahu: MP Ostrava, HZS TřinecZúčastněné brigády:  Jihomoravská brigáda SZBK ČR


      26. 6. 2014

  1. psovod:     Veronika Zemanová                         pes:   Armin Malimit, BOM

  2. psovod:      Naďa Kramolišová        ................  pes:  BOM, fena........................................


9.30 hod       svolání kynologů

10,30 hod     odjezd kynologa č. 1

13,38 hod     příjezd na místo zásahu

13,55 hod     ukončení zásahu

19,00 hod     příjezd kynologa č.1 domů


Použitý způsob (systém) pátrání:

Prověřeno 1. psem a po příjezdu druhého psovoda, prověřeno 2. psem.
Stručný popis akce (podstatné body): Psovodi svolání na žádost OS MS kraje


Jednalo se o zřícení 2 podlažního rodinného domku.Výsledek a závěr akce:


Prostor prověřen kynology byl prohlášen za čistý.


Dojezdové časy kynologů byly příliš dlouhé, příště je třeba řešit přesun bez vozíku na psy  a použít vrtulník.Potvrzení vedoucího zásahu (podpis a razítko):


Potvrzení vedoucího zásahového družstva brigády (podpis):