Realizace projektu  "Zajištění bezpečnosti výcvikového areálu Poštorná" .

V kalendářním roce 2020 byla realizována úvodní část projektu „Zajištění bezpečnosti výcvikového prostoru Poštorná“, která si klade za cíl zajistit bezpečné užívání výcvikového prostoru, jak ze strany účastníků výcviku, tak ze strany veřejnosti. Projekt je prvotním a nezbytným krokem k dalšímu využívání výcvikového prostoru. V roce 2020 bylo – navzdory současné situaci – ohlášeno na trenažéru přibližně 150 akcí různých složek IZS . I nás samotné překvapil zájem o tento výcvikový prostor. První etapa spočívala v opravě oplocení celého areálu. I když samotnou instalaci oplocení prováděla specializovaná firma, bylo na členech jihomoravské brigády svépomocí odstranit zbytky původního oplocení z ostnatých drátů. Především ale šlo o přípravu terénu pro výstavbu oplocení a odstranění náletových dřevin v celkové délce stovek metrů. Celkem naši členové odpracovali na první etapě v roce 2020 na 290 brigádních hodin. V příštím roce navážeme další etapou tak aby trenažér splňoval i ty nejpřísnější mezinárodní standardy pro výcvik. Realizace projektu „Zajištění bezpečnosti výcvikového areálu Poštorná“ byla podpořena Jihomoravským krajem.Cíle projektu:

Zajištění bezpečnosti výcvikového areálu Poštorná jak ze strany účastníků výcviků, tak ze strany široké veřejnosti.


Obdržená dotace od Jihomoravského kraje:

Na realizaci projektu "Zajištění bezpečnosti výcvikového areálu Poštorná" jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 300 000,- Kč.Realizace projektu:

Projekt byl realizován v období 1.1.2020 - 31.1.2020.


Podpořeno projektem Jihomoravského kraje