Realizace projektu  "Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR" .Cíle projektu:

Zvyšování připravenosti záchranných psů a psovodů pro nasazení při mimořádných událostech, zejména na výzvu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Realizace intenzivního plánu výcviku zahrnující individuální přípravu, přezkušování a součinnostní cvičení zejména v rámci SZBK, IZS Jmk a PANELu NNO.


Obdržená dotace od Jihomoravského kraje:

Na realizaci projektu "Výcvik záchranných psů JMB SZBK ČR" jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 120000,- Kč.Realizace projektu:

Projekt byl realizován v období 1.1.2019 - 31.1.2019.


Podpořeno projektem Jihomoravského kraje