Aktuality

Projekt Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

 Projekt Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Panel Nestátních...
Číst dále...

Letní výcvikové soustředění 2021

Letní výcvikové soustředění 2021

Ačkoli byl začátek letošního roku v režii známých...
Číst dále...

Prověrka pohotovostní jednotky, Náměšť nad Oslavou 2021

Prověrka pohotovostní jednotky, Náměšť nad Oslavou 2021
Prověrka pohotovostní jednotky...
Číst dále...

Odešel Mistr nejen titulem

Odešel Mistr nejen titulem
Odešel Mistr nejen titulem

Dne 7. 6. 2021 odešel do kynologického nebe náš kamarád a...
Číst dále...

Květnové přezkoušení

Květnové přezkoušení       Poslední květnový víkend uspořádala Jihomoravská...
Číst dále...

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky

Dne 8. září 1972 založil v Hlučíně Oldřich Dvorok (1941–2000) II. Československou brigádu záchranných psů. V dnešní době tato brigáda spadá pod celorepublikovou organizaci Svaz záchranných brigád kynologů České republiky. SZBK ČR vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení a je členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) i mezinárodní záchranné organizace IRO. SZBK se začal členit do jednotlivých krajských brigád, čímž garantoval psy pro praktické nasazení krajským HZS.

SZBK ČR je společenskou organizací zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně vycvičených psů. Jejich výcvik je veden k vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích. V zimních  podmínkách jde převážně o hledání osob zapadlých ve sněhu, v letním čase pak vyhledávání osob ztracených v nepřístupných terénech, většinou dětí nebo starších osob. Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologické činnosti, kterou je vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou za pomoci člunů, na jejichž přídi leží pes a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Těžiště záchranného výcviku psů však tvoří vyhledávání zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se převážně jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace nejrůznějších továrních havárií apod.

Svaz při této činnosti úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a všemi dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba, Adra, ČČK a další.

SZBK ČR tedy sdružuje ve svých řadách kynology zabývající se záchranářským výcvikem. Ve svazu jsou začleněny záchranné brigády všech 14 krajských regionů, které spolu úzce spolupracují. V pořadatelství vrcholných republikových akcí se tyto brigády každoročně střídají. Letos organizace Mistrovství České republiky připadlo Jihomoravské záchranné brigádě, která je jedním ze zakládajících členů svazu.


Jihomoravská záchranná brigáda kynologů SZBK ČR

JMZBK patří k zakládajícím pilířům a skalním členům svazu. Její počátek se datuje od roku 1978, kdy pod vedením člena Šlapanického kynologického klubu Zdenka Katolického se začal provádět specializovaný výcvik záchranných psů. V průběhu let se členská základna rozrůstala a její působení se rozšířilo na celou jižní Moravu.

V roce 1990 je i Jihomoravská brigáda u zrodu SZBK ČR a Zdeněk Katolický zastává funkci druhého viceprezidenta. Postupné navyšování členské základny a léta působení ve svazu však samovolně vedly k tomu, že z brigády odcházely skupiny lidí, které měly odlišné názory na výcvik záchranných psů a jejich využití při zásazích. Některé skupiny se odpoutaly jako samostatné subjekty a zařadily se přímo pod mezinárodní organizaci IRO. K těm dnes patří i Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje (ZBK JMK) a Kynologická záchranná jednotka (KZJ).

Členové naší brigády vždy patřili k předním odborníkům kynologie jak na národních a mezinárodních startovních polích, tak i na vlastních zásazích mezinárodního rozsahu. Jména jako Tomáš Strouhal, Franta Radkovič, Jarek Kratochvíl, Pepík Novotný, Honza Pokorný, Dana Lišková, Pavel Šabacký, Martin Červenka, Miloš Mazálek, Pavel Svoboda, Veronika Zemanová a další, jsou nesmazatelně vryty do historie brigády. Mezi významné úspěchy jihomoravských záchranářů patří nejen řada nejvyšších sportovních ocenění získaných při tuzemských i zahraničních startů, tituly mistrů republiky, mistrů světa, ale především naši kynologové byli vždy nápomocni k záchraně lidských životů. Splněné atesty MV, atesty Polské republiky, zastoupení v USAR týmu, splnění podmínek pro nejnáročnější zásahy doma i v zahraničí. To jsou výsledky, které právem řadí členy jihomoravské brigády na přední místa doma i v zahraničí.

V současné době má brigáda 19 členů a pracuje ve dvou hlavních skupinách v Brně a v Hodoníně. Stále se postupně rozšiřují okruhy spolupráce se složkami IZS, je kladen důraz na vycvičenost a specializaci psů, ale také na odbornost, připravenost, psychickou a fyzickou odolnost psovoda jako záchranáře. Udržet krok s vývojem záchranářské činnosti je náročné, ale znamená to větší šanci na záchranu lidských životů. A o to jde nejen členům Jihomoravské brigády, ale i všem psovodům zabývajících se výcvikem záchranných psů doma i v zahraničí.V roce 2015  nás podporuje Jihomoravský kraj. Výcvik záchranných psů Jihomoravské brigády

                             SZBK ČR

V roce 2015  se  Jihomoravský  kraj rozhodl podpořit výcvik záchranných psů.
Díky jeho podpoře Jihomoravská brigáda SZBK ČR realizovala několik
výcvikových soustředění. Kromě pravidelných plánovaných měsíčních
výcviků probíhajících na území Jihomoravského kraje psovodi absolvovali 
výcvik na trenažéru SZBK  na základně Spáleniště naši psovodi se zdokonalovali
ve výcviku sutinového, plošného vyhledávání, zároveň zde proběhl kurz poskytování 

první pomoci a kurz slaňování. Na základně Obalovna byl připraven vícedenní výcvik
sutinového vyhledávání. Blízký areál pobořených budov bývalého lihovaru reálně
imituje situaci např. po zemětřesení či výbuchu plynu.

Všechny proběhlé akce se pozitivně projevily na připravenosti našich psovodů
nejen na účastech závodů celorepublikové úrovně ale i v praktickém vyhledání
pohřešované osoby v srpnu. Na Českém poháru záchranných prací Jan Klepáč
obsadil 2. Místo. Radek Polák 4. Místo. Celkem úspěšně naši členové v r. 2015 s
plnili 7 zkoušek, ať národních  SZBK či mezinárodních IRO, včetně vrcholové ZZP3.

Z dotace jsme dále mohli vyměnit vysloužilé uniformy za moderní  typ který
splňuje standart moderních oděvů do nejnáročnějších podmínek. O jejich kvalitách
se psovodi přesvědčili při podzimním výcviku  plošného  vyhledávání v CHKO Žďárské vrchySponzoři

Partneři,

díky kterým je možné zvyšovat připravenost záchranných psů.  
 
Číst více...